tranemo gymnasieskolas elevkår

februari / 2015 Under mina år på gymnasiet arbetade jag mycket i skolans dåvarande elevråd. Men under denna tid jobbade vi mycket med att gå från elevråd till en elevkår (en egen organisation). Med en stor passion för film och en lika stor passion för skolgångens föreningsliv skapade jag en video för att förklara för gymnasieskolans elever vad en "elevkår" egentligen innebär.

Back to Top